Hulahop samarbejde

Man stiller sig i en cirkel og holder hinanden i hånden, der bliver indsat en hulahopring i cirklen og denne skal nu transporteres hele vejen rundet i cirklen, uden at man slipper hinandens hænder. Inden hulahopringen sættes i gang gætter man på hvor lang tid man tror det tager. Tiden sættes i gang og hulahopringen skal nu hele vejen rundt inden tiden der blev gættet på er gået. Der prøves nu igen med en hurtigere tid, kan det lade sig gøre? Og kan det lade sig gøre at gøre det endnu endnu hurtigere?

Klemmesamarbejde

Der skal bruges klemmer med forskellige farver. Eleverne stiller sig i en rundkreds og lukker øjnene mens læreren sætter en tøjklemme i nakken på alle elever. Når eleverne åbner øjnene igen må de ikke sige noget men de skal samarbejde om at finde sammen i farvegrupper.

Kan videreudvikles til de forskellige fag

Fanta – cola

To ”lande”, fanta-land og cola-land, kan fx være på hver side af en streg eller at stå på gulvet og sidde på stolen, læreren siger fx cola-land og eleverne skal bevæge sig til cola-land, gør man det forkerte skal der være en ”straf”, dette kan fx være at løbe en tur rundt i hallen. Legen kan også laves med lige og ulige tal eller en tabel

Quiz og byt

Eleverne får udleveret et stykke papir hvor de hver især skriver et spørgsmål og svaret der på. Eleverne går nu rundt mellem hinanden og stiller deres spørgsmål og den anden elev giver et svar. Når begge eleverne har stillet et spørgsmål bytter de kort og fortsætter til en anden klassekammerat.

Quizzen kan laves i forskellige fag:

Matematik: addition, subtraktion, division eller multiplikation, osv.

Dansk: ordsprog, afslut sætningen, stav ordet, osv.

Kristendom: Spørgsmål til fx biblen, osv.

Historie: fx hvornår fandt 2. verdenskrig sted?

Og mange flere fag…

 

Tæt på 2000

Eleverne får udleveret et ark hvor de kan slå fx 3 slag med en terning. Spillet gælder om at komme tættest på fx 2000 (bruges til at forstå positionssystemet). I første slag slår man fx en 6’er, næste slag en 5’er, sidste slag en 1’er. Spillet kan ændres alt afhængig af hvor store tallene skal være og om tallene skal lægges sammen eller trækkes fra hinanden.

Slag: 1000 100 10 1 I alt:
1 6 600
2 5 50
3 1 1000

I alt: 1650

Tættest på nul

Sorter billedkort og jokere fra et kortspil. De røde kort er negative tal og de sorte kort positive tal. Fx svarer ruder 2 til –2. Barnet vender et kort ad gangen og lægger til eller trækker fra det forrige resultat. Det gælder om at stoppe i tide, således at man kommer tættest på nul. Der byttes roller.

Lufthavnen og blyanten

Læreren fortæller en historie om en rejse til fx Kreta, hvor man gerne vil have sine lektier med sammen med nogle blyanter. Problemet er at den lufthavn som eleverne skal flyve fra kun modtager et bestemt antal blyanter i kufferten (fx kun primtal eller lige tal). Altså skal eleverne gætte en slags kode. Læreren giver den første ledetråd, fx 15. Eleverne skal nu vælge tal som de tror antallet af blyanter også kan være. ”Reglerne” kan fx være tværsummen (tværsummen kan kun være tal mellem 1-9, altså er tværsummen 78 = 15 = 6, kan bruges til at udfordre eleverne), primtal, 5 tabellen osv.